Inline

::Thông báo::Nâng cấp Auto Đỡ Đòn + Khóa đòn đánh số 3


+ Nạp MoMo + Bank nhận 100% giá trị . ...


[ THẺ NẠP BÌNH THƯỜNG ]Avatar

PVN4R4K4 - Auto top 1 !!

PVN4R4K4 - TOOL N4R4K4 STEAM

 

- Bảng giá thuê hiện tại: 30k/12h, 60k/24h, 300k/7 ngày, 900k/30 ngày

- Thẻ Viettel, Vina phí 20%, Ngân hàng + Momo không mất phí

- Cơ chế tính giờ thuê: Khi thuê chưa nhập KEY vào hack thời gian sẽ không tính, sau khi nhập key vào thời gian sẽ bị trừ dần cho đến hết không ngưng lại được. !!

- Facebook hỗ trợ : https://www.facebook.com/hotropvteam

- Facebook nhóm : https://www.facebook.com/groups/pvvip/

 

THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP - LOGIN INFOMATION

 
ĐĂNG NHẬP - LOGIN
ĐĂNG KÍ - REGISTER